Konkurencje hodowlane


Sędziowie:

  • najlepsza hodowla (długowłose):   Joachim Stiegler, Marek Czerniakowski
  • najlepsza hodowla (krótkowłose): Thomas Teubert, Zbigniew Szcześniak
  • reproduktor i potomstwo omówi: Joachim Stiegler (długowłose)
  • reproduktor i potomstwo omówi: Thomas Teubert (krótkowłose)

Konkurencje hodowlane:

  • Najlepsza hodowla: w konkurencji tej należy zaprezentować 5 osobników z jednej hodowli oraz w jednej odmianie włosa, będących potomstwem po minimum dwóch reproduktorach i dwóch sukach.
  • Reproduktor i jego potomstwo: w konkurencji tej prezentuje się reproduktora z potomstwem, którego co najmniej 5 potomków od co najmniej dwóch różnych suk zostało zgłoszonych i wystawionych na wystawie. Dopuszcza się prezentację tylko potomstwa reproduktora.