Testy i pozoranci


Testy Psy/Suki

Tadeusz Roszkiewicz (GKSP – Polska)


Pozoranci:

Jarosław Kujawsk

Michał Majche

Dawid Skrzypek


Ocena z testów psychicznych:

  • zaliczony
  • niezaliczony (koniec uczestnictwa w wystawie)

Testy psychiczne (TSB) składają się z:

  • napadu zza namiotu
  • ataku na psa w ruchu

Opis „napadu zza namiotu”

Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone miejsce na terenie testów. Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy w kierunku namiotu i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (25m od namiotu). Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie z psem przy nodze bez smyczy w kierunku namiotu. Pies musi wykazać się posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy. Gdy przewodnik z psem znajduje się w odległości około 5-7 kroków od namiotu, na znak sędziego, pozorant wybiega zza niego w kierunku przewodnika i psa. Pies musi natychmiast energicznie zaatakować pozoranta, chwytając za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Gdy pies trzyma rękaw pozorant prowadzi psa w uchwycie w kierunku sędziego. Podczas prowadzenia pies otrzymuje dwa uderzenia pałką na bok lub grzbiet. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do wyznaczonego miejsca.

Opis „ataku na psa w ruchu”

Na znak sędziego przewodnik zajmuje wyznaczoną linią pozycję. Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub obrożę. Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego 70 do 80 kroków od przewodnika namiotu i kieruje się w kierunku przewodnika. Pozorant prowokuje psa i biegnie prosto na przewodnika i psa. Sędzia daje znak przewodnikowi by ten puścił psa w celu odparcia ataku. Przewodnik daje psu komendę i puszcza psa, pozostając w miejscu. Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego zatrzymania. Pozorant w tej próbie pozoruje uderzenia, ale nie uderza psa pałką. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem do psa i zapina go na smycz. Przewodnik podchodzi do sędziego i melduje się z psem przy boku. Po otrzymaniu zaświadczenia od sędziego z oceną, udaje się do wyznaczonego wyjścia.

Uwagi do testów psychicznych

Jeśli przy próbie napadu zza namiotu, podczas prowadzenia bez smyczy, pies odejdzie od przewodnika, próba może być powtórzona jeszcze 2 razy. Podczas napadu zza namiotu i ataku na psa w ruchu, po zatrzymaniu się pozoranta, pies może samodzielnie puścić. Przewodnik pierwszą komendę .puść. lub inną może wydać samodzielnie. Jeśli pies nie puści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by wydać drugą komendę. W przypadku, gdy pies nie puści po drugiej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by podejść do psa i wydać trzecią komendę. Po wydaniu komendy .puść. lub innej przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając wpływu na psa. Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia.

Podczas napadu zza namiotu i w ataku na psa w ruchu pies po puszczeniu rękawa nie może odejść od pozoranta na więcej niż 2 m. Decyzją sędziego pies może otrzymać ocenę „zaliczony” lub „niezaliczony”.

Ocena sędziego jest samodzielna, ostateczna i nie podlega weryfikacji. Ocenę „zaliczony” otrzymuje pies który podczas próby wykazał się pewnym chwytem i trzymaniem rękawa; brakiem negatywnych reakcji po uderzeniu pałką; uważnym obserwowaniem przy pilnowaniu.

Pies, który nie chwycił rękawa, odpadł z rękawa podczas prowadzenia i nie ponowił ataku, odpadł z rękawa po uderzeniu pałka, wykazał brak zainteresowania pozorantem, nie był zainteresowany pozorantem i oddalił się na odległość większą niż 2 metry otrzymuje ocenę „niezaliczony”.

Sędzia ocenia psa natychmiast po zakończeniu testu i ogłasza wynik przez mikrofon podając numer startowy i ocenę. Sędzia może wyróżnić psa, który wybitnie zaliczył testy.

Pies, który otrzymał ocenę „niezaliczony” kończy udział w wystawie i nie przystępuje do następnej oceny. Pies, który nie przystąpił do testów nie otrzymuje żadnej oceny z testów i nie może brać dalszego udziału w wystawie.